HTC Desire 530‎

Guide Downloads

< < Menu

nano SIM kartica

HTC Desire 530 koristi nano SIM karticu.
Koristite isključivo standardne nano SIM kartice. Stavljanje SIM kartice veće od standardne nano SIM kartice može uzrokovati oštećenja na otvoru za kartice.

Ubacivanje nano SIM kartice

  1. Pobrinite se da je HTC Desire 530 isključen i čvrsto ga držite prednjom stranom nadole.
  2. Prstom ili palcem otvorite poklopac slota za karticu.
  3. Izvucite ležište iz slota za nano SIM karticu.
  4. Stavite nano SIM karticu u ležište sa kontaktima kartice okrenutim nagore i isečenim uglom prema spolja.
  5. Prilikom vraćanja ležišta, pobrinite se da bude okrenuto nagore da nano SIM kartica ne bi ispala. Gurnite ležište do kraja u slot.
  6. Zatvorite poklopac slota za karticu. Poklopac slota za karticu pritisnite od dna prema vrhu tako da se uglavi na mesto.

Izbacivanje nano SIM kartice

Važno: Pre vađenja kartice, ne zaboravite da isključite uređaj HTC Desire 530.
  1. Prstom ili palcem otvorite poklopac slota za karticu.
  2. Izvucite ležište iz slota za nano SIM karticu i izvadite nano SIM karticu.
  3. Zatvorite poklopac slota za karticu. Poklopac slota za karticu pritisnite od dna prema vrhu tako da se uglavi na mesto.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?