Themes

< < Menu

Vremenska pozadina

Podesite pozadinu Vašeg početnog ekrana tako da se automatski promeni tokom dana i noći.
Važno: Vremensku pozadinu možete da koristite samo u klasičnom rasporedu početnom ekranu.
  1. Pritisnite i držite prazan prostor na Početnom ekranu.
  2. Dodirnite opciju Tema.
  3. Dodirnite Show navigation drawer button > Uredi trenutnu temu.
  4. Dodirnite Pozadina za početni ekran.
  5. Dodirnite Drop down list button > Vremenski ograničeno. Videćete sličice za dve stranice.
  6. Dodirnite Promeni pozadinu ispod sličice Dan da biste odabrali pozadinu koju želite da prikažete tokom dana.
  7. Izaberite neku od podešenih pozadina ili dodirnite More button da biste izabrali neku od svojih fotografija.
  8. Dodirnite Promeni pozadinu ispod sličice Noć da biste odabrali pozadinu koju želite da prikažete tokom noći.
  9. Dodirnite Done button.