Themes

< < Menu

Pozadina ekrana za zaključavanje

Umesto da koristite pozadinu za početni ekranu, možete da postavite drugu pozadinu za vaš zaključani ekran.
  1. Pritisnite i držite prazan prostor na Početnom ekranu.
  2. Dodirnite opciju Tema.
  3. Dodirnite Show navigation drawer button > Uredi trenutnu temu.
  4. Dodirnite Pozadina ekrana za zaključavanje.
  5. Izaberite neku od umanjenih sličica ili dodirnite More button da biste izabrali neku od svojih fotografija.
  6. Dodirnite Primeni ili Sačuvaj.