Themes

< < Menu

Više pozadina

Panoramsku fotografiju možete podeliti na tri dela tako da se proširi na tri panela početnog ekrana kao jedna fotografija. Ili, možete odabrati da postavite tri različite pozadine za svaki panel vidžeta.
Važno:
 • Opciju Više pozadina možete da primenite samo dok koristite klasičan raspored početnog ekrana.
 • Možete da podesite samo Više pozadina za tri panela vidžeta. Krajnja desna fotografija će se koristiti kao pozadina za bilo koje dodatne panele.
 1. Pritisnite i držite prazan prostor na Početnom ekranu.
 2. Dodirnite opciju Tema.
 3. Dodirnite Show navigation drawer button > Uredi trenutnu temu.
 4. Dodirnite Pozadina za početni ekran.
 5. Dodirnite Drop down list button > Više.Videćete sličice za tri stranice.
 6. Dodirnite Promena pozadine ispod sličice za prvu stranicu.
 7. Izaberite neku od podešenih pozadina ili dodirnite More button da biste izabrali neku od svojih fotografija.

  Ako ste izabrali panoramsku fotografiju, treba da je opsečete počev od oblasti koja će biti postavljena na levi panel vidžeta na početnom ekranu.

 8. Ponovite korake 4 i 5 da biste promenili pozadinu za drugi i treći panel vidžeta.
 9. Dodirnite Check mark.