Themes

< < Menu

Uređivanje vaše teme

Nakon kreiranja i primene teme, možete mešati i spajati delove iz drugih tema, kao što su zvukovi, ikone, pozadine.
Važno: Za mešanje i spajanje tema, potrebno je da prvo preuzmete elemente teme iz prodavnice Teme.
 1. Pritisnite i držite prazan prostor na Početnom ekranu.
 2. Dodirnite opciju Tema.
 3. Dodirnite Show navigation drawer button > Uredi trenutnu temu.
 4. Dodirnite bilo koji od elemenata teme koji želite promeniti. Ako je lista elemenata teme prazna, dodirnite Drop down list button pored naziva elementa teme, a zatim izaberite jednu od kolekcija iz koje želite da birate.
 5. Uradite nešto od sledećeg:
  • Dodirnite stavku na listi elemenata teme da biste direktno primenili izmenu.
  • Po potrebi, dodirnite Preuzmi kako biste došli do sadržaja, a zatim dodirnite Primeni za primenu promena trenutne teme.
 6. Pritiskajte NAZAD dok se ne prikaže ekran Uredi trenutnu temu. Nastavite sa unošenjem promena sve dok ne budete zadovoljni.
 7. Dodirnite Sačuvaj kopiju kako biste sačuvali novu temu ili, ako ste završili sa uređivanjem teme koju ste kopirali, dodirnite Sačuvaj kako biste sačuvali promene.