Themes

< < Menu

Kreiranje sopstvene teme

Možete dodati i prilagoditi sopstvenu temu, pa je čak i podeliti sa drugima.
 1. Pritisnite i držite prazan prostor na Početnom ekranu.
 2. Dodirnite opciju Tema.
 3. Dodirnite Create button > Promena pozadine da biste postavili glavnu pozadinu za svoju temu.
 4. Odaberite sliku iz svog telefona ili snimite fotografiju pomoću Kamera.
 5. Pomerite ili povećajte okvir za opsecanje na oblasti slike koju želite uključiti.
  Image showing how to crop an image for use as home screen image.
 6. Opsecite i sačuvajte sliku.
 7. Dodirnite Dalje.
 8. Prevucite nagore ili nadole da biste izabrali stil za svoju temu.
 9. Dodirnite Uredi da biste prilagodili stilske elemente, kao što su boje i ikone.

  Ili dodirnite Završi ako ne želite da dalje prilagođavate svoju temu.

 10. Kada završite prilagođavanje svoje teme, dodirnite Pretprikaz da vidite kako će tema izgledati.
 11. Dodirnite Završi, zatim imenujte temu i dodirnite U redu za čuvanje teme.

  Da biste primenili temu nakon što ste je sačuvali, pobrinite se da označite opciju Primeni odmah ovu temu.