Themes

< < Menu

Menjanje rasporeda početnog ekrana

Možete da izaberete neki od dva rasporeda početnog ekrana.

Klasični raspored vam omogućava da dodajte klasične ikone za aplikacije i vidžete na svoj početni ekran. Po svom dizajnu, ovaj raspored je takav da pati šta dodajete na početni ekran i to raspoređuje prema nevidljivoj mreži.


Image showing different themes.

Raspored početnog ekrana slobodnog stila vas oslobađa ograničenja mreže i omogućava vam da ikone i vidžete postavite gde god hoćete na početnom ekranu. Takođe, možete da koristite prilagođene nalepnice kao ikonice aplikacije!


Image showing the Freestyle layout.

  1. Pritisnite i držite prazan prostor na Početnom ekranu.
  2. Dodirnite opciju Tema.
  3. Dodirnite Show navigation drawer button > Teme sa klasičnim rasporedom ili Teme sa rasporedom slobodnog stila.