Themes

< < Menu

Šta je HTC Teme?

Teme donosi brz i jednostavan način da prilagodite svoj telefon pomoću elemenata kao što su pozadine, zvuci i ikone.

Potrebno je da se prijavite na željeni nalog da biste preuzeli teme, ikone, fontove i više iz prodavnice Teme. Za dizajniranje i objavljivanje sopstvenih tema u Teme prodavnici, idite na themes.htc.com.

Napomena:
  • Teme je deo aplikacije HTC Sense Home. Da biste nabavili najnovije funkcije Teme, proverite da li ste preuzeli najnoviju verziju aplikacije HTC Sense Home.
  • Pomoćni sadržaj je zasnovan na sledećoj verziji aplikacije: 9.66.1x i više.