Screen Capture Tool

< < Menu

O HTC alat za snimanje ekrana

Koristite HTC alat za snimanje ekrana da biste snimili više od konvencionalnog snimka ekrana.
Napomena:
  • Pomoćni sadržaj je zasnovan na sledećoj verziji aplikacije: 1.00.1x.
  • HTC alat za snimanje ekrana može da se preuzme sa Google Play Store ako nije prethodno instaliran na vašem telefonu. Ova aplikacija je dostupna za preuzimanje na HTC U11 i novijim modelima telefona.
  • Neke funkcije, kao što je snimanje ekrana, možda nisu dostupne na svim telefonima.

Sa HTC alat za snimanje ekrana, možete da uradite sledeće:

  • Snimite duge web stranice, nizove poruka ili dokumente kao jedan snimak ekrana.
  • Snimajte izabrano područje ekrana.
  • Označite stavke tako što ćete crtati ili dodati tekst na snimak ekrana.
  • Snimite radnje na ekranu.
  • Jednostavno podelite snimak erkana nakon snimanja.

Nakon što napravite snimak ekrana, HTC alat za snimanje ekrana će se prikazati na dnu ekrana.

Screen showing the HTC Screen capture toolbar.