HTC Sync Manager

< < Menu

Obnavljanje rezervne kopije sa računara na telefon

Napomena:
  • HTC Sync Manager više neće biti dostupan na HTC Desire 12, HTC Desire 12‍+, HTC U12‍+ i na novijim modelima telefona.
  • Za načine kreiranja rezervne kopije ili prenosa sadržaja na HTC telefone, pogledajte https://www.htc.com/support/backup-and-transfer/.
  1. Povežite svoj telefon na računar.
  2. U HTC Sync Manager kliknite na Početno > Prenos i kreiranje rezervne kopije.
  3. U meniju Rezervna kopija i obnavljanje, kliknite na Obnovi.
  4. Odaberite datoteku rezervne kopije čiji sadržaj želite da obnovite.
  5. Možete odabrati da zamenite postojeći sadržaj na svom telefonu sadržajem datoteke rezervne kopije.
  6. Kliknite na Obnovi sada.
  7. Ako datoteka rezervne kopije ima lozinku, unesite lozinku, a zatim kliknite na U redu.
  8. Nakon obnavljanja rezervne kopije, odaberite da li datoteku rezervne kopije želite da sačuvate ili uklonite sa računara.
Napomena: Na modelima teleofna koji imaju operativni sistem Android 5.0 ili stariju verziju, možete da prevučete prstom da biste otvorili panel Obaveštenja, a zatim dodirnite Početni ekran je vraćen da biste primenili personalizovani raspored početnog ekrana na svoj telefon.