HTC Sync Manager

< < Menu

Na koji način moj računar može da prepozna moj telefon?

Zavisno od modela telefona, učinite nešto od navedenog:

 • Kod HTC telefona koji su ažurirani na Android 9, HTC Desire 12, HTC Desire 12+, HTC U12+ i novijih modela telefona:
  1. Pobrinite se da vaš računar bude povezan sa internetom pre nego što povežete telefon sa računarom. Odgovarajući upravljački program za vaš telefon će biti automatski preuzet i instaliran.
  2. Nakon što se upravljački program uspešno instalira, koristite softver, kao što je Istraživač datoteka, za kopiranje datoteka između računara i telefona.
 • Ako koristite HTC U11 ili HTC U11‍+ sa Android 8, HTC U11 EYEs ili starije modele telefona:

  I dalje možete da koristite HTC Sync Manager. Možda će biti potrebno da konfigurišete neka podešavanja na svom telefonu i računaru da bi prepoznao vaš telefon.

  U nekim slučajevima, računar i HTC Sync Manager možda neće moći da prepoznaju vaš telefon odmah nakon povezivanja. Ako do toga dođe, pokušajte sa sledećim savetima.

Instaliranje najnovije verzije HTC Sync Manager

U HTC Sync Manager kliknite na > Provera ažuriranja. Ukoliko je dostupna nova verzija, preuzmite i instalirajte ažuriranje.

Omogućavanje dozvola aplikacije

Ako vaš telefon radi na operativnom sistemu Android 6 Marshmallow ili noviji, povežite telefon na računar, a zatim otvorite tablu za obaveštenja na telefonu. Dodirnite prvo obaveštenje u aplikaciji HTC Sync Manager, a zatim dodirnite Omogući svaki put kada se od vas zatraži da odobrite aplikaciji HTC Sync Manager da pristupi vašim podacima.

Provera kablovske veze

 • Pokušajte da se povežete na druge USB portove. Proverite da li ste vaš telefon povezali na USB 2.0 ili brži port na vašem računaru.
 • Pokušajte sa drugim USB kablom. Proverite da li koristite HTC kabl.
 • Pokušajte da povežete svoj telefon na drugi računar sa instaliranom najnovijom verzijom HTC Sync Manager.

Provera da li je telefon priključen kao memorija medijuma

 1. Povežite svoj telefon na računar.
 2. U operativnom sistemu Android 6 Marshmallow ili novijem, dodirnite Da kada se od vas zatraži da biste odobrili prenose USB datoteka na vaš telefon.

  Ili otvorite panel Obaveštenja, dodirnite Koristi USB za obaveštenja, a zatim dodirnite Prenosi datoteka ili Prenesi datoteke.

  Ako je vaš telefon uspešno priključen kao memorija medijuma, videćete naziv vašeg telefona u prozoru Računar vašeg računara. Naziv telefona će takođe biti naveden u Kontrolna tabla > Menadžer uređaja.

Pokretanje HTC Sync Manager kao administratora

Otvorite aplikaciju HTC Sync Manager kao administratora, ili proverite da li ste prijavljeni na računar kao administrator.

 1. Desnim tasterom miša kliknite na prečicu HTC Sync Manager, a zatim kliknite na Pokreni kao administratora.

  Ako dijalog za kontrolu korisničkog naloga to zatraži, kliknite na Da da bi ste primenili dozvolu koja omogućava programu da sa punom dozvolom radi kao administrator.

  Napomena: Ako ovo radite dok ste prijavljeni kao standardni korisnik a ne kao administrator, tada ćete morati unesete lozinku administratora pre nego što se softver pokrene kao administrator.
 2. Ponovo povežite svoj telefon na računar i proverite da li HTC Sync Manager prepoznaje vaš telefon.

Deinstaliranje i reinstaliranje HTC Sync Manager

 1. Otkačite telefon sa računara.
 2. Ukoliko koristite računar sa operativnim sistemom Windows, otvorite meni Svi programi i pronađite HTC fasciklu.
 3. Deinstalirajte HTC Sync Manager i HTC upravljački program.
 4. Reinstalirajte HTC Sync Manager. Preuzmite softver sa sajta HTC podrške: htc‍.‍com‍/‍hsm‍/.

  Proverite da li postoji najnovija verzija i instalirajte ažuriranje.

 5. Ponovo povežite telefon na računar.
 6. Proverite da li HTC Sync Manager sada može da prepozna vaš telefon.