HTC Sync Manager

< < Menu

Kako da napravim rezervnu kopiju svog telefona na računaru? (Android 8 i stariji)

Kada pravite rezervnu kopiju vašeg HTC telefona, HTC Sync Manager će datoteci rezervne kopije dati ime koje sadrži model telefona.
  1. Povežite svoj telefon na računar.
  2. U HTC Sync Manager kliknite na Početno > Prenos i kreiranje rezervne kopije.
  3. U meniju Rezervna kopija i obnavljanje:
    • Odaberite da li multimedijalni sadržaj sa vašeg telefona treba uključiti u rezervnu kopiju.
    • Odaberite da li uvek treba tražiti kreiranje rezervne kopije telefona kad god ga povežete sa svojim računarom.
  4. Kliknite na Kreiraj rezervnu kopiju sada.
  5. Ako prvi put pravite rezervnu kopiju svog telefona, odaberite da li treba da se podesi lozinka za datoteku rezervne kopije. Unesite i potvrdite svoju lozinku, a zatim kliknite na U redu.