HTC Connect

< < Menu

Šta je HTC Connect?

Uz HTC Connect bežično puštajte muziku ili video-zapise sa vašeg telefona na zvučnike ili TV jednostavnim prevlačenjem tri prsta preko ekrana.

Možete puštati zapise na bilo koji od navedenih uređaja:

  • AirPlay zvučnici ili Apple TV
  • DLNA zvučnici i TV usklađeni sa
  • Miracast uređaji za prikaz usklađeni sa
  • Chromecast uređaji za prikaz usklađeni sa.
  • Bluetooth zvučnici
  • Elektronički uređaji sertifikovani od strane HTC-a ili dodaci koji imaju HTC Connect logotip:
    Slika HTC Connect logotipa.

Kod ranijih modela HTC telefona, sledeće vrste uređaja takođe mogu biti podržane:

  • Zvučnici usklađeni sa Blackfire
  • Zvučnici koji podržavaju Qualcomm AllPlay pametnu medijsku platformu
Napomena: Sa nekim uređajima se morate prvo povezati kako biste preko njih mogli deliti zapise.