Google Photos

< < Menu

Šta možete da uradite na Google Fotografije

Napomena: Pomoćni sadržaj je zasnovan na sledećoj verziji aplikacije: 3.23.1.2x.
Evo šta možete da uradite kada koristite Google Fotografije na svom telefonu.
  • Možete da pregledate, uredite i podelite fotografije i video-zapise koje ste snimili na svom telefonu. Takođe možete da pristupite multimedijalnim datotekama koje ste prethodno arhivirali na svom Google nalogu.
  • Da biste odabrali fotografije i video-zapise, pritisnite i zadržite sličicu da biste odabrali neku. Dodirnite datum da biste izabrali sve multimedijalne datoteke sa tim datumom. Ili pritisnite i zadržite sličicu kao prvi izbor, a zatim prevucite prstom do zadnje stavke koju želite da izaberete.
  • Poboljšajte RAW fotografije koje su snimljene korišćenjem aplikacije HTC Kamera.
  • Dodajte Hyperlapse efekat na vaše video-zapise.
  • Promenite brzinu reprodukcije vaših usporenih video-zapisa.
Savet: Da biste saznali više o Google Fotografije, dodirnite Show navigation drawer button > Pomoć. Ili možete da posetite support.google.com/photos.