File Manager

< < Menu

Kopiranje ili premeštanje datoteka i fascikli na memorijsku karticu

Ako imate memorijsku karticu umetnutu u telefon, možete da koristite aplikaciju HTC Menadžer datoteka da organizujete datoteke i fascikle koje su sačuvane na njoj.
 1. Proverite da li je memorijska kartica umetnuta u vaš telefon.
 2. Otvorite aplikaciju Menadžer datoteka.
 3. Prevucite do kartice Prenosna memorija.
 4. Možete uraditi nešto od navedenog:
  • Dodirnite > Kreiraj fasciklu kako biste kreirali novu fasciklu.
  • Izaberite jednu ili više datoteka ili fascikli za kopiranje na drugu destinaciju, a zatim dodirnite Kopiraj ili Premesti u. Idite na lokaciju na koju želite da premestite kopirane datoteke, a zatim dodirnite Nalepi.
  Napomena: Na modelima telefona sa operativnim sistemom Android 6 ili novijim, videćete iskačuću poruku sa uputstvima za davanje dozvole za pristup prenosnoj memoriji radi upisa. Dodirnite Dalje, a zatim dodirnite Završeno da biste zatvorili iskačuću poruku. Dodirnite > Prikaži internu memoriju. Dodirnite Drawer button, dodirnite naziv memorijske kartice, a zatim dodirnite Izaberi.
 5. Prilikom kreiranja nove fascikle, unesite naziv, a zatim dodirnite U redu.