Edge Launcher

< < Menu

Otvaranje Edge Launcher

Napomena:
 • Pomoćni sadržaj je zasnovan na sledećoj verziji aplikacije: 1.00.9x.
 • Edge Launcher je podržan samo na telefonima koji imaju Edge Sense. Na modelima telefona kao što je HTC U11, Edge Launcher će biti dostupan nakon ažuriranja softvera.
Za korišćenje telefona jednom rukom, koristite Edge Launcher za brzo pokretanje aplikacija, pozivanje ili slanje poruka kontaktima, kao i za uključivanje ili isključivanje određenih brzih podešavanja.
Važno: Edge Launcher može da se otvori samo preko Edge Sense. Prvo dodelite Edge Launcher pokretu stiskanja tako što ćete pratiti sledeće korake u delu Omogućavanje naprednog režima.
 1. Da biste otvorili Edge Launcher, stisnite niže stranice telefona.
 2. Možete da uradite sledeće:
  • Dodirnite datum da biste otvorili podrazumevanu aplikaciju kalendara tako da možete da pregledate ili kreirate događaje.
  • Dodirnite aplikaciju da biste je otvorili ili dodirnite brzo podešavanje da biste ga uključili ili isključili. Ako ste dodali kontakt, dodirnite ga da biste uputili poziv ili poslali poruku. Pogledajte Dodavanje aplikacija, brzih podešavanja i kontakata.
  • Prevucite ili se pomerajte preko tastature za biranje da biste listali i videli više ikona.
  • Dodirnite da biste prilagodili Edge Launcher.
  • Podesite položaj Edge Launcher na ekranu. Pogledajte Podešavanje položaja aplikacije Edge Launcher.