Boost+

< < Menu

Osnovni podaci Boost+

Napomena: Pomoćni sadržaj je zasnovan na sledećoj verziji aplikacije: 1.80.1x.

Evo šta možete da uradite kada koristite aplikaciju Boost+.

Slika koja pokazuje HTC Boost plus.
  • Pratite prostor u memoriji telefona i korišćenje memorije.
  • Izbrišite keš, programe za instaliranje aplikacija i privremene datoteke na Vašem telefonu.
  • Optimizujte resurse sistema da biste produžili trajanje baterije dok koristite aplikacije i igrate omiljene igrice.
  • Zaustavite nekorišćene aplikacije koje rade u pozadini, zaključajte aplikacije sa osetljivim sadržajem ili deinstalirajte aplikacije koje ne koristite.
Napomena: Neke funkcije možda nisu dostupne na svim telefonima.