Blinkfeed

< < Menu

Redarea videoclipurilor pe HTC BlinkFeed

Dacă v-ați conectat la Wi‍-Fi și există o postare de știri sau în media socială care conține un videoclip, acesta va fi redat automat în mozaic.
  • Apăsaţi un mozaic de videoclip pentru a-l reda pe ecranul complet. Apăsați titlul mozaicului video pentru a deschide pagina articolului acestuia.
  • În timpul redării videoclipului, apăsați ecranul pentru-i vizualiza comenzile de redare.
  • Pentru a dezactiva redarea automată, sau dacă doriți redarea automată a videoclipurilor utilizând datele mobile, apăsați Afișare sertar de navigare pentru a accesa meniul glisant, apoi apăsați Meniu > Setări > Redare automată a videoclipurilor. Apăsați opțiunea dorită.