Kopia zapasowa i transfer

Przywracanie kopii zapasowej za pomocą konta Google

Poniżej opisano sposób przywracania zapisanej kopii zapasowej z usługi Dysk Google w nowym telefonie HTC.
  1. Po pierwszym uruchomieniu telefonu lub po przywróceniu ustawień fabrycznych wykonaj instrukcje ekranowe, aby rozpocząć konfigurację telefonu.
  2. Po pojawieniu się monitu zaloguj się do konta Google.
  3. Wybierz poprzedni telefon, z którego chcesz przywrócić aplikacje i dane.
  4. Wybierz przywrócenie wszystkich aplikacji lub zaznacz tylko te, które chcesz zainstalować na nowym telefonie.
  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację telefonu i przywrócić aplikacje.
Uwaga: Możliwość przywrócenia tapety zależy od zgodności rozdzielczości ekranu poprzedniego i nowego telefonu.