Kopia zapasowa i transfer

Usługa Kopia zapasowa HTC dla systemu Android 5 Lollipop i starszych wersji

Starsze modele telefonów HTC z zainstalowanym systemem Android 5 Lollipop lub wcześniejszym nadal obsługują usługę Kopia zapasowa HTC.

Poniżej omówiono elementy, których kopię zapasową można wykonać:

Ekran główny Tapeta ekranu głównego, widżety i układ ekranu głównego.
Konta i hasła Zapisywane są dane logowania do wielu popularnych kont poczty e-mail i sieci społecznościowych, w tym Exchange ActiveSync, Outlook.com i POP/IMAP.
Lista aplikacji Zainstalowane bezpłatne aplikacje. Rozmiar siatki i kolejność sortowania na ekranie aplikacji.
Ustawienia i dane aplikacji Dane aplikacji HTC, które obejmują kontakty, wiadomości tekstowe i historię połączeń.
Ustawienia urządzenia Dzwonki, sieci Wi‍-Fi i hasła oraz niektóre ustawienia urządzenia.
Ważne: Zalecane jest korzystanie z połączenia Wi‍-Fi. W zależności od ilości danych, wykonanie kopii zapasowej w trybie ręcznym może wiązać się z dodatkowymi opłatami za dane i może wymagać więcej czasu.
  1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij pozycję Kopia i kasowanie danych.
  2. Jeśli konfigurujesz usługę Kopia zapasowa HTC po raz pierwszy, stuknij kolejno pozycje Konto kopii zapasowej > Konto HTC.

    Zaloguj się do konta HTC za pomocą konta Google, Facebook lub konta e-mail. Następnie wybierz konto pamięci w chmurze, którego chcesz użyć do utworzenia kopii zapasowej zawartości telefonu.

  3. Stuknij pozycję Utwórz teraz kopię zapasową, aby ręcznie utworzyć kopię zapasową zawartości telefonu.
Zalecane jest codzienne tworzenie kopii zapasowych, gdy telefon jest połączony z siecią Wi‍-Fi. Wystarczy włączyć automatyczne tworzenie kopii zapasowych.