Kopia zapasowa i transfer

Tworzenie kopii zapasowej telefonu z systemem Android 6 lub 7

W przypadku korzystania z telefonu HTC z systemem Android 6 lub 7 należy użyć konta Google w celu utworzenia kopii zapasowej telefonu w usłudze Dysk Google.

Poniżej omówiono elementy, których kopię zapasową można wykonać:

Ekran główny Tapeta
Lista aplikacji
 • Aplikacje zainstalowane za pomocą aplikacji Sklep Google Play.
 • Rozmiar siatki i kolejność sortowania na ekranie aplikacji, jeśli telefon obsługuje aplikację HTC Sense Home.
Dane aplikacji i ustawienia
 • Ustawienia aplikacji Kalendarz Google i Gmail.
 • Dane zsynchronizowane z kontem Google, takie jak kontakty Google i wydarzenia w kalendarzu.
 • Kontakty i historia połączeń z aplikacji Kontakty, lista miast z aplikacji Zegar i Pogoda oraz konta poczty e-mail z aplikacji Poczta, jeśli te aplikacje firmy HTC zostały zainstalowane wstępnie na telefonie.
 • Dane i ustawienia zainstalowanych aplikacji innych firm, o ile one na to zezwalają.
Ustawienia urządzenia Dzwonki, sieci Wi‍-Fi i hasła oraz niektóre ustawienia urządzenia.
 1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij pozycję Kopia i kasowanie danych.
 2. Stuknij pozycję Wykonaj kopię zapasową danych.
 3. Stuknij przełącznik Wł./wył., aby włączyć funkcję Automatyczna kopia zapasowa, a następnie naciśnij przycisk WSTECZ na telefonie.
 4. Upewnij się, że włączona została funkcja Przywracanie automatyczne.

  Dzięki temu dane aplikacji i ustawienia będą mogły zostać przywrócone po ponownym zainstalowaniu aplikacji na innym telefonie.

Funkcja automatycznych kopii zapasowych tworzy okresowo kopie zapasowe zawartości telefonu w folderze prywatnym w usłudze Dysk Google. Są one wykonywane co 24 godziny, gdy telefon znajduje się w stanie bezczynności, jest ładowany i połączony z siecią Wi‍-Fi.

Dane kopii zapasowych nie będą wliczane w przydział pamięci usługi Dysk Google. Kopie zapasowe nie będą obejmować dużych plików ani plików, których wykluczenie z usługi zostało określone przez programistę aplikacji.