HTC Desire 530‎

Opplæringsguider

< < Menu

Berøringslyder og vibrasjon

Enkelte personer liker lyd- eller vibrasjonstilbakemeldinger når de berører skjermen, og noen gjør det ikke. Du kan slå av forskjellige typer berøringslyder og vibrasjoner på HTC Desire 530.
 • Berøringstoner når du klikker på telefonens talltastatur
 • Berøringslyder når du klikker på skjermelementer
 • Lyder for skjermlåsing
 • Trekk-for-å-oppdatere-lyder
 • Vibrasjon ved trykking på maskinvareknapper
 • Berøringslyd og vibrasjon ved klikking på HTC Sense-tastaturet

Slå berøringslyder og vibrasjon av og på

 1. startskjermbildet klikker du på > Innstillinger > Lyd og varsling.
 2. Under System merker du av for alternativene du vil slå av eller på.

Slå av tastaturlyder og -vibrasjon

 1. startskjermbildet klikker du på > Innstillinger > Språk og tastatur.
 2. Klikk på HTC Sense Input.
 3. Klikk på Lydtilbakemelding og velg Ingen for å slå av tastaturlydene.
 4. Fjern alternativet Vibrasjonstilbakemelding for å slå av tastaturvibrasjon.
Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?