HTC Desire 530‎

Opplæringsguider

< < Menu

Private kontakter

Hvis du ikke vil vise en kontakts navn og bilde på den låste skjermen mens du har et innkommende anrop, legger du til kontakten i den private kontaktlisten.

Legge til en kontakt i den private kontaktlisten

Viktig: Kontakter må ha et telefonnummer før de kan legges til i listen over private kontakter.
  1. startskjermbildet klikker du på og finner frem til og klikker på Kontakter.
  2. I kategorien Kontakter trykker du på og holder kontakten og klikker på Legg til i private kontakter.

Hvis du vil vise den private kontaktlisten, går du kategorien Kontakter og klikker på > Administrere kontakter > Private kontakter.

Organsiere dine private kontakter

  1. I kategorien Kontakter klikker du på > Administrere kontakter > Private kontakter.
  2. Hvis du vil legge til kontakter i gruppen, klikker du på , velger kontaktene du vil legge til, og klikker på Lagre.
  3. Hvis du vil fjerne private kontakter fra listen, klikker du på tap > Fjern privat kontakt, velger kontaktene du vil fjerne og klikker på Fjern.
Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?