HTC Desire 530‎

Opplæringsguider

< < Menu

Bilde figurer

Bilde figurer lar deg legge til en figur i bildet og fylle det med et annet fotografi.

 1. Fra Bilderedigering velger du bildet du vil redigere.

  Se Velge et fotografi for redigering for å finne ut hvordan.

 2. Klikk på for å åpne den utskyvbare menyen.
 3. Det vises en utskyvbar meny hvor du klikker på Effekter > .
 4. Velg et andre bilde som fyll for den valgte figuren.
 5. Velg en figur du vil legge til i fotografiet.
 6. Klikk på for å bytte til figurlaget. Du bør se figurlagikonet .
 7. Dra figurmasken for å flytte den.
 8. Dra fingrene fra hverandre eller sammen på figurmasken for å justere dens størrelse.
 9. Trykk på og hold figurmasken med to fingre, og dra deretter fingrene i en sirkelbevegelse for å rotere den.
 10. Klikk på for å vende tilbake til bildelaget , og dra fingrene fra hverandre eller sammen på bildet for å justere bildestørrelsen inne i masken.
 11. Klikk på for å åpne verktøylinjen.
 12. Klikk på , velg et annet blandingsalternativ for det valgte laget, og klikk på .
 13. Klikk på > og deretter på en innstilling for å justere dens verdier.
 14. Hvis du vil justere bildet for å blande det med bildefyllet, klikker du på for å bytte fra bildefyllaget til fotolaget.
 15. Klikk på en innstilling og dra glidebryteren for å justere dens verdier, og klikk på .
 16. Klikk på for å lagre endringene.

  Det redigerte fotografiet lagres som et nytt fotografi. Det originale bildet forblir uredigert.

Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?