HTC Desire 530‎

Opplæringsguider

< < Menu

Figurer

Legg til et mønster på bildet ved å legge til og blande figurer.

 1. Fra Bilderedigering velger du bildet du vil redigere.

  Se Velge et fotografi for redigering for å finne ut hvordan.

 2. Klikk på for å åpne den utskyvbare menyen.
 3. Det vises en utskyvbar meny hvor du klikker på Effekter > .
 4. Velg en figur du vil legge til i fotografiet.
 5. Velg en figurfarge ved å dra fargeglidebryteren.
 6. Dra figuren for å flytte den.
 7. Dra fingrene fra hverandre eller sammen på figuren for å justere dens størrelse.
 8. Trykk på og hold figuren med to fingre, og dra deretter fingrene i en sirkelbevegelse for å rotere den.
 9. Klikk på for å åpne verktøylinjen.
 10. Klikk på , velg et annet blandingsalternativ for det valgte laget, og klikk på .
 11. Klikk på > , og dra glidebryteren for å justere figurens gjennomskinnelighet.
 12. Hvis du vil justere bildet for å blande det med figuren, klikker du på for å bytte fra figurlaget til fotolaget.
 13. Klikk på en innstilling for å justere dens verdier, og klikk på .
 14. Klikk på for å lagre endringene.

  Det redigerte fotografiet lagres som et nytt fotografi. Det originale bildet forblir uredigert.

Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?