HTC Desire 530‎

Opplæringsguider

< < Menu

Legge inn tekst

Skjermtastaturet blir tilgjengelig når du klikker på et tekstfelt i en applikasjon.
Klikk på tastene på skjermtastaturet for å skrive inn bokstaver, tall, symboler og andre tegn.
  • Klikk på for å legge inn en stor bokstav. Klikk to ganger for å slå på caps lock.
  • Trykk på og hold tastene med grå tegn øverst for å legge inn tall, symboler eller aksenttegn. Noen taster har flere tegn eller aksenter knyttet til seg.
  • Sveip for å vise tall og symboltaster. For å gå tilbake til hovedtastaturet sveiper du til venstre.
  • Trykk på for å lukke skjermtastaturet.
Tips: Hvis du vil åpne tastaturinnstillingene, klikker du på og holder kommatasten hvis du ser over tasten. Eller gå til Innstillinger > Språk og tastatur > HTC Sense Input.

Velge og veksle mellom ulike tastaturspråk

Hvis det finnes flere tastaturspråk på HTC Desire 530, kan du velge hvilke språk som skal aktiveres på skjermtastaturet.
  1. Gå til Innstillinger og klikk på Språk og tastatur > HTC Sense Input.
  2. Klikk på Tastaturvalg og velg ønskede språk.
Hvis du vil endre tastaturspråk, kan du gjøre følgende:
  • Sveip til venstre på skjermtastaturet (ikke tilgjengelig hvis du bruker sportastatur).
  • Klikk på språktasten (for eksempel ) til du ser ønsket tastaturspråk.
  • Trykk på og hold språktasten, og dra fingeren til ønsket tastaturspråk.
Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?