HTC Desire 530‎

Opplæringsguider

< < Menu

Minnekort

Bruk et minnekort til å lagre bilder, videoer og musikk. Når du må frigjøre plass på telefonens lagringsområde, kan du også flytte visse apper til minnekortet hvis appene støtter denne funksjonen.
Merk: Minnekortet er valgfritt og selges separat.

Sette inn minnekortet

 1. Åpne spordekselet med tommel eller finger.
 2. Med HTC Desire 530 vendt ned setter du inn et microSD i lagringskortsporet med gullkontaktene vendt opp og i retning sporet.
 3. Hvis du vil lukke spordekselet, skyver du plasthengselet inn i siden og presser på dekselet inntil det klikker på plass.

Demontere minnekortet

Når du har behov for å fjerne minnekortet mens HTC Desire 530 er på, må du først demontere minnekortet for å forhindre at du skader eller ødelegger filene på kortet.
Viktig: Hvis minnekortet brukes som internt lagringsområde og det finnes apper som ble flyttet til kortet, kan du ikke åpne disse appene etter at du har demontert kortet.
 1. startskjermbildet klikker du på > Innstillinger > Lagring og USB.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis lagringskortet vises under Eksternt lagringsområde, klikker du på > Løs ut ved siden av kortnavnet.
  • Hvis lagringskortet vises under Internt lagringsområde, klikker du først på kortnavnet og deretter på Løs ut.

Fjerne minnekortet

 1. Åpne spordekselet med tommel eller finger.
 2. Skyv lagringskortet innover for å støte det ut fra sporet.
 3. Hvis du vil lukke spordekselet, skyver du plasthengselet inn i siden og presser på dekselet inntil det klikker på plass.
Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?