Themes

< < Menu

Slette et tema

Du kan slette et tema hvis du ikke lenger ønsker å beholde det på telefonen.
  1. Trykk og hold på et tomt område på startskjermbildet.
  2. Klikk på Tema.
  3. Klikk på Show navigation drawer button > Mine temaer eller Mine designer.
  4. Finn og klikk på et element du vil slette.
  5. Klikk på More options button > Fjern.
Merk: Hvis elementet brukes i øyeblikket, vil det fortsatt brukes på telefonen din inntil et annet tema aktiveres.