Clock

< < Menu

Een alarm instellen

Je kunt een of meer alarms instellen.
 1. Tik in het beginscherm op Knop alle apps, en zoek en tik vervolgens op Klok.
 2. Klik in het tabblad Alarmsignalen in het keuzevakje voor een alarm en tik op dat alarm.
 3. Gebruik de bladerwieltjes onder Alarm instellen om de tijd voor het alarm in te stellen.
 4. Als je het alarm op meerdere dagen wilt gebruiken, tik je op Herhalen.
 5. Tik op Gereed.
  Afbeelding waarin wordt aangegeven hoe een alarm moet worden ingesteld.
Tip:
 • Tik in het keuzevakje van een alarm om dit te wissen, waarmee je het alarm uitschakelt.
 • Als je meer dan drie alarms moet instellen, tik op Alarm toevoegen.
 • Tik op Knop meer opties > Instellingen voor het instellen van het alarmvolume, het alarm geleidelijk aan luider laten klinken, en meer.

Het alarm in de sluimerstand zetten of uitschakelen

Naast het tikken op de bedieningen op het scherm, kun je standaard drukken op de knoppen VOLUME om in de sluimerstand te zetten, de telefoon te draaien of het alarm uit te schakelen wanneer het afgaat.

Je kunt deze opties wijzigen.

 1. Tik in het tabblad Alarmen op Knop meer opties > Instellingen.
 2. Tik op Opties volumeknop of Opties voor draaien.
 3. Selecteer Snooze of Negeren in het menu opties.
Tip: Tik op Snooze duur als je de tijd wilt wijzigen voordat het alarm weer afgaat.

Een alarm wissen

 1. Tik in het tabblad Alarmen op > Verwijderen.
 2. Voer de alarmen in die je wilt wissen en tik op Verwijderen.