HTC Desire 10 lifestyle‎

Guide Downloads

< < Menu

PIN-kód rendelése nano SIM kártyához

A nano SIM kártyához a védelme érdekében PIN (Personal Identification Number – személyes azonosítószám) kód rendelhető.
Fontos: Mielőtt folytatja, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a mobilszolgáltatója által megadott PIN-kóddal.
  1. A Kezdőképernyőről kiindulva érintse meg a > Beállítások > Biztonság elemet.
  2. Érintse meg a SIM kártya lezárás beállítása elemet.
  3. Válassza ki, melyik kártyához szeretne új PIN-kódot rendelni.
  4. Válassza a kártya lezárását, adja meg a kártya alapértelmezett PIN-kódját, majd érintse meg az OK gombot.
  5. A kártya PIN-kódjának módosításához érintse meg a SIM PIN-kód módosítása elemet.

Zárolt nano SIM-kártya visszaállítása

Ha hibás PIN-kódot ír be az engedélyezettnél több alkalommal, akkor a kártya PUK zár alá kerül.

A PUK-kóddal (PIN-feloldó kóddal) állíthatja vissza a hozzáférést a HTC Desire 10 lifestyle készülékhez. A kódot a mobilszolgáltatótól szerezheti be.

  1. A telefon tárcsázó képernyőjén írja be a PUK-kódot, majd érintse meg a Tovább gombot.
  2. Írja be a használni kívánt új PIN-kódot, majd érintse meg a Tovább gombot.
  3. Újra be újra az új PIN-kódot, majd érintse meg az OK gombot.
Kapcsolódó oktatóanyagok
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?