HTC One A9s‎

Korisnički vodiči

< < Menu

nano SIM kartica

HTC One A9s koristi nano SIM karticu.
Koristite isključivo standardnu nano SIM karticu. Umetanje izmijenjene kartice koja je deblja od standardne nano SIM kartice može rezultirati time da kartica ne odgovara ladici ili može uzrokovati oštećenja na utoru za kartice.

Umetanje nano SIM kartice

 1. Provjerite je li HTC One A9s isključen i držite ga čvrsto prednjom stranom okrenutom prema dolje.
 2. Palcem ili drugim prstom otvorite poklopac pretinca.
  Slika koja prikazuje kako otvoriti poklopac utora.
 3. Izvucite ladicu iz pretinca za nano SIM karticu.
 4. Stavite nano SIM karticu u ladicu sa zlatnim kontaktima okrenutima prema gore, a isječenim kutom prema van.
  Slika koja prikazuje kako umetnuti SIM karticu.
 5. Nakon ponovnog umetanja ladice provjerite je li okrenuta prema gore kako nano SIM kartica ne bi ispala. Kližite ladicu natrag u pretinac.
  Slika koja prikazuje kako umetnuti SIM kartice.
 6. Zatvorite poklopac pretinca. Pritisnite s dna prema gore poklopac pretinca kako biste ga učvrstili.
  Slika koja prikazuje kako zatvoriti poklopac utora.

Uklanjanje nano SIM kartice

Važno: Prije uklanjanja kartice ne zaboravite isključiti uređaj HTC One A9s.
 1. Palcem ili drugim prstom otvorite poklopac pretinca.
 2. Izvucite ladicu iz pretinca za nano SIM karticu i izvadite nano SIM karticu.
 3. Zatvorite poklopac pretinca. Pritisnite s dna prema gore poklopac pretinca kako biste ga učvrstili.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?