HTC Desire 530‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Vaš popis kontakata

Aplikacija Ljudi prikazuje popis svih kontakata koje ste pohranili na HTC Desire 530 kao i s internetskih računa na koje ste prijavljeni. Koristite aplikaciju Ljudi kako biste lakše komunicirali s ljudima koji su vam bitni.
 1. Na početnom zaslonu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Ljudi.
 2. Na svojem popisu kontakata možete:
  • Pregledati svoj profil i urediti svoje kontaktne podatke.
  • Stvoriti, urediti, pronaći ili slati kontakte.
  • Dodirnuti fotografiju kontakta kako biste pronašli načine brzog kontaktiranja te osobe.
  • Vidjeti kad vam je kontakt poslao je nove poruke.
Savjet: Za uređivanje redoslijeda kontakata prema njihovom imenu ili prezimenu, dodirnite > Postavke > Sortiraj kontakte prema.

Filtriranje popisa kontakata

Ako je popis kontakata postao predug, možete odabrati s kojih računa treba prikazivati kontakte.
 1. Na kartici Ljudi dodirnite .
 2. Odaberite račune koji sadrže kontakte koje želite prikazati.
 3. Pritisnite .

Pronalaženje ljudi

Tražite kontakte spremljene na HTC Desire 530 ili u imeniku svoje tvrtke ako imate račun Exchange ActiveSync ili na društvenim mrežama na koje ste prijavljeni.
 1. Na početnom zaslonu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Ljudi.
 2. Na kartici Ljudi možete:
  • Pronaći ljude na svojem popisu kontakata. Dodirnite , unesite nekoliko prvih slova imena kontakta u polje Traži ljude.
  • Pronaći ljude u imeniku svoje tvrtke. Dodirnite , unesite nekoliko prvih slova imena kontakta u polje Traži ljude i zatim dodirnite Pretraži kontakte u vašem Imeniku tvrtke.
Savjet: Osim traženja kontakata prema imenu, možete ih tražiti i prema njihovoj adresi e-pošte ili nazivu tvrtke. Na kartici Ljudi dodirnite > Postavke > Traži kontakte prema i zatim odaberite kriterij pretraživanja.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?