HTC Desire 530‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Premještanje poruka u siguran pretinac

Privatne poruke Možete premjestiti u siguran pretinac. Trebat će unijeti lozinku za pregledavanje tih poruka.
Važno:
  • Siguran pretinac ne šifrira poruke.
  • Poruke spremljene na nano SIM karticu nije moguće premjestiti u siguran pretinac.
  1. Na početnom zaslonu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Poruke.
  2. Dodirnite kontakt (ili telefonski broj) za prikaz razmjene poruka s navedenim kontaktom.
  3. Dodirnite > Premjesti u siguran pretinac.
  4. Odaberite poruke i zatim dodirnite Premjesti.
Savjet: Za premještanje svih poruka od kontakta na zaslonu Poruke pritisnite i držite kontakt i dodirnite Premjesti u siguran pretinac.
  • Za čitanje poruka u sigurnom pretincu na zaslonu Poruke dodirnite > Siguran. Ako po prvi puta koristite siguran pretinac, postavite lozinku.
  • Za uklanjanje poruka ili kontakata iz sigurnog pretinca, pritisnite i držite kontakt (ili telefonski broj), a zatim dodirnite Premjesti u opći pretinac.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?