HTC Desire 530‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Kako dodati pristupnu točku u mrežu mojeg mobilnog operatera?

Većina HTC telefona može otkriti usluge kojeg mobilnog operatera koristite temeljem SIM kartice koju ste umetnuli te će zatim koristiti prethodno postavljeni naziv pristupne točke (APN) za povezivanje na podatkovnu mrežu vašeg mobilnog operatera. Možete dodati novi (APN) kad ste u roamingu ili imate poteškoća prilikom uspostave podatkovne veze.
  1. Na početnom zaslonu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Postavke.
  2. Ako je mobilna podatkovna veza isključena dodirnite sklopku za Uklj./isklj. mobilnih podataka kako biste ih uključili.
  3. Dodirnite Mobilni podaci za otvaranje zaslona Postavke mobilne mreže.
  4. Dodirnite Nazivi pristupne točke.
  5. Na zaslonu APN-ovi dodirnite i unesite APN postavke.
  6. Dodirnite > Spremi i odaberite novi APN na zaslonu APN-ovi.
Bilješka: Neki mobilni operateri možda ne dopuštaju promjenu unaprijed definiranog APN-a ili dodavanje novih.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?