HTC Desire 10 lifestyle‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Lokalno sigurnosno kopiranje podataka

Ako želite pojedinačno sigurnosno kopirati sadržaje poput kontakata i poruka s HTC Desire 10 lifestyle evo nekoliko savjeta kako možete uvesti i izvesti podatke.

Sigurnosno kopiranje kontakata

 1. Na početnom zaslonu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Kontakti.
 2. Na kartici Kontakti dodirnite > Upravljaj kontaktima.
 3. Dodirnite Uvezi/Izvezi kontakte > Izvezi u memoriju telefona ili Izvezi na SD karticu.
 4. Odaberite račun ili vrstu kontakta koji želite izvesti.
 5. Kako biste zaštitili podatke, dodirnite Da, a zatim postavite lozinku za ovu sigurnosnu kopiju. Svakako zapamtite lozinku. Morat ćete je ponovno unijeti prilikom uvoza kontakata.

  Ako ne želite lozinku, dodirnite Ne.

 6. Dodirnite U redu.

Vraćanje kontakata

 1. Na kartici Kontakti dodirnite > Upravljaj kontaktima.
 2. Dodirnite Uvezi/Izvezi kontakte > Uvezi iz memorije telefona ili Uvezi sa SD kartice.
 3. Ako imate više od jednog računa, dodirnite onu vrstu za koju želite načiniti uvoz kontakata.
 4. Ako imate više sigurnosnih kopija, odaberite one koje želite uvesti, a zatim dodirnite U redu.
 5. Unesite lozinku koju ste odabrali za ovu sigurnosnu kopiju, a zatim dodirnite U redu.

Sigurnosno kopiranje tekstualnih poruka

Sačuvajte važne tekstualne poruke sigurnosnim kopiranjem kako biste ih prema potrebi mogli vratiti u aplikaciju HTC Poruke. Aplikacija Poruke sigurnosno kopira ili u memoriju telefona ili na memorijsku karticu ako ste je umetnuli.
Važno: Poruke koje se nalaze u sigurnom pretincu i blokirane poruke neće biti sigurnosno kopirane. Za sigurnosno kopiranje i tih poruka premjestite ih u glavni pretinac poruka.
 1. Na početnom zaslonu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Poruke.
 2. Dodirnite > Sigurnosno kopiraj/vrati SMS > Sigurnosno kopiraj > Sigurnosno kopiraj SMS.
 3. Za zaštitu vaših podataka postavite lozinku za sigurnosno kopiranje. Svakako zapamtite lozinku. Morat ćete je ponovno unijeti prilikom vraćanja poruka.

  Ako lozinka nije potrebna, odaberite Ne stavljajte zaštitu lozinkom na ovu sigurnosnu kopiju.

 4. Unesite naziv mape za pohranu, a zatim dodirnite U redu.

Sigurnosno kopiranje tekstualnih poruka e-poštom

Važno:
 • Potrebno je postaviti račun e-pošte u HTC aplikaciji Pošta.
 • Poruke koje se nalaze u sigurnom pretincu i blokirane poruke neće biti sigurnosno kopirane. Za sigurnosno kopiranje i tih poruka premjestite ih u glavni pretinac poruka.
 1. Na početnom zaslonu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Poruke.
 2. Dodirnite > Sigurnosno kopiraj/vrati SMS.
 3. Dodirnite Sigurnosno kopiraj > Napravi sigurnosnu kopiju SMS-a putem e-pošte.
 4. Za zaštitu vaših podataka postavite lozinku za sigurnosno kopiranje. Svakako zapamtite lozinku. Morat ćete je ponovno unijeti prilikom vraćanja poruka.

  Ako lozinka nije potrebna, odaberite Ne stavljajte zaštitu lozinkom na ovu sigurnosnu kopiju.

 5. Unesite adresu e-pošte.
 6. Napišite poruku e-pošte i pošaljite je.

Vraćanje tekstualnih poruka

 1. Na početnom zaslonu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Poruke.
 2. Dodirnite > Sigurnosno kopiraj/vrati SMS > Vrati.
 3. Odaberite način na koji želite načiniti povratak poruka, a zatim dodirnite Dalje.
 4. Dodirnite sigurnosno kopiranje radi uvoza.
 5. Unesite lozinku koju ste odabrali za ovu sigurnosnu kopiju. Ako niste postavili lozinku, odaberite Ova datoteka sigurnosne kopije nije zaštićena lozinkom.
 6. Dodirnite U redu.
Za vraćanje tekstualnih poruka koje su bile sigurnosno kopirane putem e-pošte, otvorite poruku e-poštu s datotekom sigurnosne kopije u privitku iz aplikacije Pošta. Dodirnite privitak kako biste ga najprije preuzeli, a zatim ga ponovno dodirnite za uvoz datoteke sigurnosne kopije. Unesite lozinku koju ste postavili za ovu sigurnosnu kopiju ili odaberite Ova datoteka sigurnosne kopije nije zaštićena lozinkom.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?