HTC Desire 10 lifestyle‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Premještanje aplikacije na memorijsku karticu

Kada imate vrlo malo prostora u memoriji telefona, preuzete aplikacije možete premjestiti na memorijsku karticu ako je ona postavljena kao unutarnja memorija.
Važno: Unaprijed instalirane aplikacije nije moguće premjestiti.
  1. Na početnom zaslonu dodirnite > Postavke > Memorija.
  2. Dodirnite Memorija telefona > Aplikacije.
  3. Dodirnite aplikaciju koju želite premjestiti.
  4. Dodirnite Promijeni, a zatim dodirnite naziv memorijske kartice.
  5. Dodirnite Premjesti.
Savjet: Aplikaciju s memorijske kartice možete premjestiti ponovno u memoriju telefona.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?