HTC Desire 10 lifestyle‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Ažuriranje softvera telefona

HTC Desire 10 lifestyle može provjeriti ima li novih ažuriranja softvera i o tome vas izvijestiti.

Ažuriranja za neke aplikacije i funkcije HTC-a poput HTC Sense Home, mogu se preuzeti i instalirati s Google Play. Pojedinosti pogledajte u Instaliranje ažuriranja aplikacije iz Google Play.

Provjera inačice softvera sustava

Prije instalacije ažuriranja softvera sustava, provjerite koju inačicu Android imate na telefonu.
 1. Na početnom zaslonu dodirnite > Postavke > O.
 2. Dodirnite Informacije o softveru.

Omogućavanje automatskog ažuriranja

Možete odabrati automatsko preuzimanje i instalaciju ažuriranja softvera za HTC ili aplikacije mobilnog operatera.
 1. Na početnom zaslonu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Postavke.
 2. Dodirnite O > Softverska ažuriranja.
 3. Za uštedu podatkovnog prometa, možete odabrati ažuriranje samo putem Wi‍-Fi veze.
 4. Odaberite želite li automatski preuzimati ažuriranja softvera, aplikacija ili oboje.

  Ažuriranja aplikacija instaliraju se automatski. Potrebno je potvrditi instalaciju softverskih ažuriranja sustava.

Instaliranje ažuriranja softvera

Kad je HTC Desire 10 lifestyle povezan s internetom i dostupna su ažuriranja softvera, ikona obavijesti o ažuriranju prikazat će se na traci stanja.
 1. Otvorite okno obavijesti i dodirnite obavijest o ažuriranju.
 2. Ako ne želite preuzimati ažuriranja putem svoje podatkovne veze, odaberite Ažuriraj samo putem Wi-Fi-ja.
 3. Dodirnite Preuzmi.
 4. Nakon završetka preuzimanja odaberite Instaliraj odmah i dodirnite U redu.

Nakon ažuriranja HTC Desire 10 lifestyle će se ponovno pokrenuti.

Instaliranje ažuriranja aplikacije

Kada je uspostavljena veza s internetom i dostupno je ažuriranje za HTC uređaj ili aplikacije mobilnog operatera, u traci stanja pojavit će se ikona .
 1. Otvorite okno obavijesti i dodirnite obavijest o ažuriranju.

  Otvorit će se zaslon Ažuriranja s popisom ažuriranja za aplikacije koje je moguće instalirati.

 2. Dodirnite stavku za pregled pojedinosti i zatim dodirnite .
 3. Nakon pregledavanja ažuriranja, dodirnite Instaliraj. Prema potrebi dobit ćete upit za ponovno pokretanje HTC Desire 10 lifestyle.

Instaliranje ažuriranja aplikacije iz Google Play

Neke HTC aplikacije i aplikacije treće strane mogu se ažurirati poboljšanjima i rješenjima problema pomoću Google Play. Možete ručno ažurirati aplikacije ili odrediti automatsko preuzimanje i instalaciju dostupnih ažuriranja aplikacija.
 1. Na početnom zaslonu dodirnite, a zatim pronađite i dodirnite Play Store.
 2. Dodirnite za otvaranje kliznog izbornika.
 3. Dodirnite Moje aplikacije i igre.

  Prikazat će se popis aplikacija koje su instalirane na telefonu.

 4. Pod Ažuriranja dodirnite aplikaciju.
 5. Dodirnite Ažuriraj.
 6. Ako dobijete upit, dodirnite Prihvaćam.
Savjet: U Play Store dodirnite > Postavke > Automatsko ažuriranje aplikacija kako biste odabrali način na koji će Google Play ažurirati vaše aplikacije.

Ručno provjeravanje ažuriranja softvera

Bilješka: Uključite mobilne podatke ili povežite HTC Desire 10 lifestyle s Wi‍-Fi mrežom prije provjere ažuriranja.
 1. Na početnom zaslonu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Postavke.
 2. Dodirnite O > Softverska ažuriranja. HTC Desire 10 lifestyle provjerit će ima li dostupnih ažuriranja.
Povezani savjeti
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?