Weather

< < Menu

Uključivanje lokacijskih usluga iz sata s vremenskom prognozom

Ako ste zaboravili uključiti lokacijske usluge, možete to jednostavno učiniti iz miniaplikacije sata s vremenskom prognozom.
  1. U miniaplikaciji sata s vremenskom prognozom dodirnite Uključi lokacijske usluge za dohvat prognoze vremena > U redu.
  2. Ako dobijete upit, dodirnite naslovnu traku Lokacija kako biste uključili lokacijske usluge.