Themes

< < Menu

Vremenski određena pozadina

Postavite pozadinu svojeg početnog zaslona kako bi se automatski izmjenjivala tijekom dana i noći.
Važno: Vremenski određenu pozadinu možete koristiti samo kad koristite klasični izgled početnog zaslona.
  1. Pritisnite i držite prazno područje na početnom zaslonu.
  2. Dodirnite Tema.
  3. Dodirnite Show navigation drawer button > Uredi trenutnu temu.
  4. Dodirnite Pozadina početnog zaslona.
  5. Dodirnite Drop down list button > Vremenski određena. Vidjet ćete minijature dvije stranice.
  6. Dodirnite Promijeni pozadinu pod minijaturom Dan kako biste odabrali pozadinu koju želite prikazivati tijekom dana.
  7. Odaberite jednu od predloženih pozadina ili dodirnite More button za odabir između svojih fotografija.
  8. Dodirnite Promijeni pozadinu pod minijaturom Noć kako biste odabrali pozadinu koju želite prikazivati tijekom noći.
  9. Dodirnite Done button.