Themes

< < Menu

Pronalaženje vaših tema

Teme koje ste preuzeli, označili ili načinili možete pronaći u svojoj zbirci tema.
  1. Pritisnite i držite prazno područje na početnom zaslonu.
  2. Dodirnite Tema.
  3. Dodirnite Show navigation drawer button > Moje teme ili Moji dizajni.