Themes

< < Menu

Što je HTC Teme?

Teme donose brz i jednostavan način prilagođavanja vašeg telefona pozadinskim slikama, zvukovima i ikonama.

Trebate se prijaviti svojim omiljenim računom kako biste preuzeli teme, ikone, fontove i ostalo iz trgovine Teme. Ako želite dizajnirati i objaviti vlastite teme u trgovini Teme, otvorite themes.htc.com.

Bilješka:
  • Teme je dio aplikacije HTC Sense Home. Kako biste uživali u novim značajkama Teme potrebno je preuzeti najnoviju inačicu HTC Sense Home.
  • Sadržaj pomoći u nastavku temelji se na sljedećoj verziji aplikacije: 9.66.1x i noviji.