Sense Companion

< < Menu

Kako promijeniti postavke obavijesti u HTC Sense Companion?

Odaberite želite li vidjeti mjehurić na rubu kad postoji obavijest iz HTC Sense Companion.
  1. Sa zaslona Početak dodirnite Tipka svih aplikacija, a zatim pronađite i dodirnite HTC Sense Companion.
  2. Dodirnite , a zatim Obavijesti me putem.