Ice View

< < Menu

Odabir obavijesti koje će se prikazivati na maski telefona

Postavite vrstu obavijesti aplikacija koje želite vidjeti na telefonu—što obuhvaća Pošta, Poruke, Telefon i ostalo.
Važno: Može biti potrebno umetnuti telefon u masku i zatim dva puta dodirnuti masku za aktiviranje ili prikaz aplikacije Ice View.
  1. Na početnom zaslonu dodirnite Tipka svih aplikacija, a zatim pronađite i dodirnite Ice View.
  2. Dodirnite Upravljanje obavijestima aplikacije Ice View.
  3. Odaberite koje obavijesti želite prikazati ili sakriti.