Ice View

< < Menu

Uključivanje i isključivanje nekih funkcija iz HTC Ice View

Na maski telefona možete izvesti i brze radnje, poput pokretanja i otkazivanja mjerača vremena ili uključivanja i isključivanja svjetiljke.
 1. Učinite jedno od sljedećeg:
  • Otvorite aplikaciju Sat i idite u karticu Mjerač vremena. Postavite mjerač vremena i dodirnite Početak.
  • Otvorite aplikaciju Diktafon i započnite snimati.
  • Otvorite aplikaciju Svjetiljka i zatim uključite svjetiljku.
 2. Zatvorite masku telefona.

  Ovo su neke brze radnje koje možete napraviti:

  • Kada na maski telefona vidite obavijest mjerača vremena prijeđite prstom prema dolje na Odbaci kako biste odbacili alarm.

   Ako morate resetirati mjerač vremena prijeđite prstom prema gore na Mjerač vremena i zatim otvorite masku. Time se ponovno otvara aplikacija Sat.

  • Za pauziranje diktafona dvaput dodirnite masku telefona i zatim priđite prstom prema dolje na Zaustavi snimanje glasa. Prijeđite prstom prema gore na kako biste nastavili snimanje.

   Za zaustavljanje diktafona dvaput dodirnite masku telefona i zatim priđite prstom prema dolje na Zaustavi snimanje glasa dvaput.

  • Za isključivanje svjetiljke dvaput dodirnite masku telefona i zatim prijeđite prstom prema dolje na Bljeskalica. Prijeđite prstom prema gore na Isključivanje bljeskalice kako biste je ponovno uključili.