File Manager

< < Menu

Kopiranje ili premještanje datoteka i mapa na memorijsku karticu

Ako ste u svoj telefon umetnuli memorijsku karticu možete korstiti HTC Upravitelj datoteka za organizaciju datoteka i mapa spremljenih na kartici.
 1. Provjerite je li memorijska kartica umetnuta u telefon.
 2. Otvorite aplikaciju Upravitelj datoteka.
 3. Prijeđite na karticu Odvojiva memorija.
 4. Zatim učinite nešto od sljedećeg:
  • Dodirnite > Stvori mapu kako biste načinili novu mapu.
  • Odaberite jednu ili više datoteka ili mapa koje želite kopirati na drugo mjesto i zatim dodirnite Kopiraj ili Premjesti u. Otvorite lokaciju na koju želite kopirati stavke i pritisnite Zalijepi.
  Bilješka: Na modelima telefona s Android 6 ili novijima pojavit će se poruka s uputama za dodjelu pristupa za upisivanje na prijenosnu memoriju. Dodirnite Dalje i zatim dodirnite Gotovo za zatvaranje skočne poruke. Dodirnite > Prikaži unutarnju memor. Dodirnite Drawer button, a zatim naziv memorijske kartice i dodirnite Odaberi.
 5. Prilikom stvaranja nove mape unesite naziv i dodirnite U redu.