Edge Sense

< < Menu

Što je to Edge Sense?

Bilješka:
 • Ovdje naveden sadržaj pomoći temelji se na sljedećoj verziji aplikacije: 1.10.9x.
 • Edge Sense je trenutno podržano na HTC U11. Pojavit će se i drugi modeli HTC telefona koji će podržavati Edge Sense.
 • Preuzmite zadnju verziju HTC Edge Sense iz Google Play trgovina kako biste uživali u dodatnim značajkama.
Edge Sense pruža intuitivni način interakcije s HTC telefonom jednostavnim stiskom njegovih donjih stranica. Prilagodite Edge Sense radi brzog pokretanja omiljene aplikacije ili vršenja određenih radnji.

Slijede radnje koje je trenutno moguće dodijeliti pokretu stiska u Edge Sense:

 • Pokretanje aplikacije Fotoaparat—zadano je dodijeljeno kratkom stisku. Pogledajte Snimanje fotoaparatom uporabom Edge Sense.
 • Pokretanje zadanog glasovnog pomoćnika—zadano je dodijeljeno pokretu stiska i držanja. Pogledajte Pisanje izgovarajući riječi pomoću Edge Sense.
 • Pokretanje HTC Alexa. Ova aplikacija trenutno je raspoloživa na telefonima koji se prodaju samo u SAD-u, UK i Njemačkoj.
 • Pokretanje zadane aplikacije za glazbu. Reprodukcija ili pauziranje kratkim stiskom dok se glazba reproducira u pozadini.
 • Pokretanje HTC Sense Companion.
 • Pokretanje bilo koje druge aplikacije koja je unaprijed instalirana ili preuzeta na telefon.
 • Spremanje snimki zaslona.
 • Uključivanje ili isključivanje svjetiljke.
 • Pokretanje ili zaustavljanje snimanja glasa. Potrebna je aplikacija HTC Diktafon.
 • Uključivanje ili isključivanje Wi‍-Fi hotspota.

Uz gore navedeno moguće je prilagoditi postupke stiska za izvođenje određenih radnji u aplikaciji. Pogledajte Dodjela radnji pokretu stiska u aplikaciji.

Bilješka:
 • Osim za spremanje snimki zaslona i vršenje radnji unutar aplikaciji, gore navedeno može se pokrenuti i pokretom stiska čak i kad je zaslon isključen.
 • Google Play Music i aplikacije za glazbu treće strane koje slijede Android standard upravljanja glazbom podržava Edge Sense.