Clock

< < Menu

Postavljanje alarma

Možete postaviti jedan ili više alarma.
 1. Na početnom zaslonu dodirnite Tipka svih aplikacija, a zatim pronađite i dodirnite Sat.
 2. Na kartici Alarmi odaberite potvrdni okvir alarma i dodirnite ga.
 3. U Postavi alarm koristite kotačiće za pomicanje kako biste odabrali vrijeme alarma.
 4. Ako želite da se alarm ponavlja tijekom više dana dodirnite Ponovi.
 5. Dodirnite Gotovo.
  Slika prikazuje kako uključiti alarm.
Savjet:
 • Ako želite isključiti alarm, uklonite oznaku s potvrdnog okvira tog alarma.
 • Ako trebate postaviti više od tri alarma dodirnite Dodaj alarm.
 • Dodirnite Tipka za više mogućnosti > Postavke za ugađanje glasnoće alarma koji postupno pojačava zvuk alarma, i ostalo.

Odgađanje ili odbacivanje alarma

Osim dodirivanja kontrola na zaslonu zadano možete pritisnuti i tipke GLASNOĆA radi odgode alarma, ili okrenuti telefon kako biste prekinuli i odbacili alarm kad zazvoni.

Možete i promijeniti te mogućnosti.

 1. Na kartici Alarmi dodirnite Tipka za više mogućnosti > Postavke.
 2. Dodirnite Mogućnosti gumba za glasnoću ili Mogućnosti pri okretanju.
 3. Odaberite Odgodi ili Odbaci iz izbornika mogućnosti.
Savjet: Dodirnite Trajanje odgode ako želite promijeniti duljinu alarma prije no što se ponovno ugasi.

Brisanje alarma

 1. Na kartici Alarmi dodirnite > Izbriši.
 2. Odaberite alarme koje želite izbrisati i dodirnite Izbriši.