Boost+

< < Menu

O Boost+

Bilješka: Sadržaj pomoći u nastavku temelji se na sljedećoj verziji aplikacije: 1.80.1x.

Navedene su samo neke dostupne značajke kad koristite aplikaciju Boost+.

Slika s prikazom HTC Boost plus
  • Nadgledajte prostor u memoriji svojeg telefona i način korištenja memorije.
  • Izbrišite predmemoriju, programe za instaliranje aplikacije i privremene datoteke na svojem telefonu.
  • Optimizirajte resurse sustava kako biste produljili radni vijek baterije dok koristite aplikacije i igrate svoje omiljene igrice.
  • Zaustavite rad u pozadini nekorištenih aplikacija, zaključavajte aplikacije s osjetljivim sadržajem ili deinstalirajte aplikacije koje ne koristite.
Bilješka: Neke značajke možda neće biti dostupne za sve telefone.