HTC Desire 10 lifestyle‎

Instruktions-guides

< < Menu

Navigere på HTC Desire 10 lifestyle med TalkBack

Brug TalkBack, hvis du skal navigere på HTC Desire 10 lifestyle vha. talt feedback. Når du berører skærmen, vibrerer HTC Desire 10 lifestyle og giver dig et hørbart respons, så du ved, hvad du berører.
Bemærk: Ikke alle sprog understøttes.

Aktivere TalkBack

 1. Startskærmen skal du trykke på > Indstillinger > Tilgængelighed.
 2. Tryk på TalkBack, og tryk derefter på knappen Til/Fra.
 3. Læs ansvarsfraskrivelse for TalkBack og tryk på OK.

En kort træningsguide, der forklarer, hvordan du bruger TalkBack, afspilles, når du aktiverer TalkBack.

Bemærk: TalkBack virker bedst, hvis du deaktiverer automatisk rotation.

Tænde/slukke for Udforsk ved berøring

Udforsk ved berøring tillader HTC Desire 10 lifestyle at reagere på genvejsfingerbevægelser og skærmberøringer med lydfeedback. Hvis Udforsk ved berøring er aktiveret, når du slår TalkBack til, kan du slå den fra.
 1. Startskærmen skal du trykke på > Indstillinger > Tilgængelighed.
 2. Tryk på TalkBack og dernæst på > Indstillinger.
 3. Under Udforsk ved berøring rydder du indstillingen Udforsk ved berøring.

Du vil ikke længere høre lydfeedback fra HTC Desire 10 lifestyle.

Sådan bruges TalkBack fingerbevægelser

Når TalkBack er aktiveret, og indstillingen Udforsk ved berøring er valgt, udskiftes de almindelige fingerbevægelser med TalkBack fingerbevægelser.
Bemærk: Medie-fingerbevægelse som f.eks. 3-fingerglidning er muligvis ikke tilgængelig, når TalkBack fingerbevægelser er aktiveret.
Gør et af følgende:
Åbn et element
 1. Træk fingeren på skærmen for at finde og vælge et element.
 2. Dobbelttryk et sted på skærmen for at åbne elementet.
Flyt et element
 1. Træk fingeren på skærmen for at finde og vælge elementet.
 2. Dobbelttryk et sted på skærmen, men løft ikke fingeren efter det andet tryk.
 3. Træk elementet til det nye sted og løft fingeren.
Rul igennem en skærm Brug to fingre til at glide op, ned, til venstre eller til højre.
Lås låseskærmen op Glid op fra bunden af skærmen med 2 fingre.
Åbn panelet Meddelelser Glid ned fra øverst på skærmen med 2 fingre.

Tildele genveje til TalkBack

TalkBack har brugertilpassede fingerbevægelser, der kan bruges til at åbne meddelelsespanelet, vise nyeste programmer, åbne TalkBack-knapper mm.
Vigtigt: Nedenstående trin er beskrevet med de almindelige fingerbevægelser. Brug de tilsvarende TalkBack fingerbevægelser, hvis du allerede har aktiveret TalkBack.
 1. Startskærmen skal du trykke på > Indstillinger > Tilgængelighed.
 2. Tryk på TalkBack og dernæst på > Indstillinger > Administrér fingerbevægelser.
 3. Tryk på en af genvejsfingerbevægelserne og vælg en handling.

Sådan bruges kontekstmenuer i TalkBack

TalkBack har kontekstmenuer til at styre kontinuerlig læsning og global styring af TalkBack. Du kan få adgang til disse menuer ved at bruge TalkBack genvejsfingerbevægelserne.
 1. Slå TalkBack til.
 2. Gør et af følgende:
  • Hvis du vil åbne menuen for kontinuerlig læsning, bruger du én finger til at glide op og til højre i én kontinuerlig bevægelse.
  • Hvis du vil åbne den globale kontekstmenu, bruger du én finger til at glide ned og til højre i én kontinuerlig bevægelse.
  Bemærk: Hvis du allerede har ændret TalkBack genvejsfingerbevægelserne, kan du tjekke dine TalkBack-indstillinger for at finde de relevante fingerbevægelser.
 3. Tryk og hold et sted på skærmen.
 4. Træk fingeren rundt på skærmen for at udforske mulighederne.
  Bemærk: Hvis du vil annullere en handling, trækker du fingeren til startpositionen.

Ændre læsehastighed for TalkBack

Vigtigt: Nedenstående trin er beskrevet med de almindelige fingerbevægelser. Brug de tilsvarende TalkBack fingerbevægelser, hvis du allerede har aktiveret TalkBack.
 1. Startskærmen skal du trykke på > Indstillinger > Tilgængelighed.
 2. Tryk på Tekst-til-tale-output > Talehastighed.
 3. Vælg en talehastighed.
  Tip: Du kan teste talehastigheden ved at trykke på Lyt til et eksempel.

Sprogindstillinger for TalkBack

 1. Startskærmen skal du trykke på > Indstillinger > Tilgængelighed.
 2. Tryk på Tekst-til-tale-output > Google Tekst-til-tale-motor og gør et af følgende:
  Vælg et andet sprog Tryk på Sprog.
  Installér stemme Tryk på Installer stemmedata og tryk på det ønskede sprog. Tryk på ved siden af de stemmedata, du vil installere. Når installationen er færdig, trykker du på 2 gange og dernæst på Sprog.
 3. Vælg det sprog, du vil bruge.
  Bemærk: Ikke alle sprog understøttes.
var oplysningen behjælpelig

Kan du ikke finde det, du leder efter?