Themes

< < Menu

Flere baggrunde

Du kan opdele et panoramabillede i 3 dele, så det dækker 3 Startskærmspaneler som ét billede. Eller du kan vælge imellem 3 forskellige baggrunde, én til hvert widgetpanel.
Vigtigt:
 • Du kan kun anvende Flere baggrunde i Klassisk startskærmslayout.
 • Du kan kun angive Flere baggrunde for 3 widgetpaneler. Billedet yderst til højre bruge som baggrund for eventuelle yderligere paneler.
 1. Hold fingeren på et ledigt sted på Startskærmen.
 2. Tryk på Tema.
 3. Tryk på Show navigation drawer button > Rediger nuværende tema.
 4. Tryk på Baggrund til startside.
 5. Tryk på Drop down list button > Flere.Du vil så se 3 sideminiaturer.
 6. Tryk på Skift baggrund under første sideminiature.
 7. Vælg blandt forhåndsindstillede baggrunde eller tryk på More button for at vælge fra dine billeder.

  Hvis du har valgt et panoramabillede, skal du beskære det, så det passer til venstre widgetpanel på Startskærmen.

 8. Gentag trin 4 og 5 for at skifte baggrund for andet og tredje widgetpanel.
 9. Tryk på Check mark.